SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

Sazivam sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska koji će biti održan u srijedu 28. listopada 2009. s početkom u 11 sati u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“, 1. kat, Zrinski trg 6, Koprivnica.

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 

1. Pripreme za 27. skupštinu Društva 2010. godine

2. Pripreme za izdavanje časopisa „Svezak“

a) imenovanje glavne urednice

b) tema broja, rokovi za predavanje tekstova

3. Pravilnik za dodjelu nagrada Društva

4. Razno

a) obrada periodike u Metelu – radionica

b) pitanja i prijedlozi

 

S poštovanjem!

Predsjednica Društva:
Anica Šabarić, dipl. knjižničarka