RADIONICA WEB 2.0 I DRUŠTVENI SOFTVER

U Narodnoj knjižnici “Petar Preradović” u Bjelovaru 22. rujna 2009. godine održana je stručna radionica Web 2.0 i društveni softver.

Radionicu je organizirala Županijska matična služba u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje (CSSU) iz Zagreba.

Radionica se održava u sklopu ELA (E-learning akademije) koju je pokrenuo Carnet. Predavačica je bila prof. Branka Vuk Koračac.

U radionici je sudjelovalo 25 knjižničara narodnih, školskih i specijalnih knjižnica.

Cilj radionice bio je upoznati polaznike s tehnologijama koje se ubrajaju u web 2.0 i društveni software, približiti im web 2.0 alate (blog, wiki, društveno označavanje, RSS kanale) i proučiti moguće načine primjene web 2.0 tehnologija u knjižniciama.

Materijal sa radionice je dostupan na http://elacd.carnet.hr/index.php/Knjiznica_2.0

 

Iz foto arhive:

RADIONICA WEB 2.0 I DRUŠTVENI SOFTVER0