POZIV ZA SVEZAK

PIŠITE I VI ZA SVEZAK

SVEZAK  je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 22. broja Sveska

KREATIVNE KNJIŽNICE I DESIGN THINKING

U Temi 22. broja Sveska osobitu pažnju željeli bismo posvetiti kreativnim načinima suočavanja s izazovima koji stoje pred knjižnicama danas. Financiranje, knjižnični prostori i oprema, nove tehnologije, privlačenje publike i sl. samo su neki od izazova koji zahtijevaju vrlo kreativan pristup kako bi se pronašla najbolja rješenja. Ili barem rješenja bolja od ustaljenih praksi.

Osim za temu broja, pozivamo vas da pripremite priloge i za ostale redovite rubrike:

  • Razglednice iz knjižnica – narodne, školske, visokoškolske
  • “Učimo bez granica” – stručni skupovi, knjižnice u svijetu
  • Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva
  • Iz rada Društva
  • Nagrade, priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Razglednice iz knjižnica – narodnih, školskih, visokoškolskih

Rubrika obuhvaća pregled rada i izdvojene aktivnosti knjižnica s područja rada Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Pozivamo sve narodne knjižnice da prirede prilog koji će obuhvatiti najvažnije i reprezentativne, aktivnosti i novosti te važnije programe i projekte u prethodnom razdoblju. Prilog može biti rad više autora.

Pozivamo školske knjižnice da prirede priloge kojima će opisati aktivnosti koje se provodile u prethodnom razdoblju, ako te aktivnosti nisu redovite ili uobičajene aktivnosti školskih knjižničara.

Pozivamo visokoškolske knjižnice da prirede priloge kojima će obuhvatiti najvažnije, reprezentativne, aktivnosti i novosti u prethodnom razdoblju.

“Učimo bez granica” – stručni skupovi, edukacije, posjeti knjižnicama u svijetu

Rubrika sadrži radove koji nude pregled novosti i stručna znanja stečena tijekom stručnih skupova, edukacija i posjeta knjižnicama u zemlji i svijetu. U fokusu priloga trebaju biti konkretna, korisna znanja koja knjižničari žele podijeliti s drugima.

Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva

Pozivamo sve narodne knjižnice koje prikupljaju i čuvaju zavičajnu građu da iz fonda zavičajnih zbirki izdvoje nekoliko najznačajnijih i najzanimljivijih novih naslova i predstave ih u tekstu na najviše 2 kartice teksta s najviše 3 slikovna priloga. Temeljitu bibliografiju zavičajnog nakladništva u 2019. godini potrebno je dostaviti kao zaseban dokument koji će biti objavljen na internetskoj stranici Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Iz rada Društva

Rubrika obuhvaća priloge koji prikazuju najvažnije aktivnosti u radu Društva u proteklom razdoblju.

Nagrade priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Pozivamo sve članove Društva da informacije o nagradama, priznanjima i napredovanjima u struci pošalju Uredništvu.

Krajnji rok za prikupljanje članaka i priloga za 22. broj Sveska je 1. ožujka 2020.

Molimo vas da članke i priloge šaljete oblikovane u skladu s Uputama autorima.

Veselimo se suradnji!

Uredništvo Sveska