Poziv za pisanje 24. broja Sveska

Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000 Bjelovar

Bjelovar, 7. prosinca 2021.

Poštovani članovi Društva,

pozivamo vas da i vi pišete za Svezak.

SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 24. broja Sveska

GODINA(E) ČITANJA

Vlada Republike Hrvatske je 2021. godinu proglasila Godinom čitanja. Realizacija je to mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine, a koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem. U provedbi tog projekta cijela Hrvatska čita zajedno.

No, pravo je pitanje čitamo li mi svi samo u Godini čitanja ili je riječ o godinama provedenim u čitanju. Čitanje je vještina za čiji je razvoj potrebno vrijeme. Poznato je da je svakodnevno čitanje, zajedničko čitanje, vrlo dobar poticaj za razvijanje ljubavi prema čitanju te ono dugoročno pridonosi stvaranju navike čitanja.

Stoga, da bismo stvorili naviku, potrebno je mnogo više od jedne godine. Svi koji se bave čitanjem i koji smatraju da je čitanje važno za oblikovanje cjelovite intelektualno kompetentne osobe svjesni su da nedostaje društvena vizija. Upravo je zbog toga još 2013. g. u Ministarstvu kulture potaknut rad na izradi Nacionalne strategije poticanja čitanja koja je usvojena u studenom 2017. godine. Osnovne su polazišne točke u određivanju vizije Strategije bile uvjerenje da su želja za čitanjem i sposobnost čitanja bitan preduvjet cjelovitog osobnog razvoja. Danas je čitanje nužno u svakodnevnom životu bez obzira na vrstu posla.

Vjerujem da već godinu(ama) povećavate dostupnost knjiga i drugih čitalačkih materijala, razvijate čitalačku pismenost i osposobljavate čitatelje za aktivno i kritičko čitanje te da ste upravo vi najveća podrška čitanju. Podijelite s nama svoja iskustva, razmišljanja i primjere dobre prakse!

Osim za temu broja, pozivamo vas da pripremite priloge i za ostale redovite rubrike:

• Razglednice iz knjižnica – narodne, školske, visokoškolske

• “Učimo bez granica” – stručni skupovi, knjižnice u svijetu

• Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva

• Iz rada Društva

• Nagrade, priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Razglednice iz knjižnica – narodnih, školskih, visokoškolskih

Rubrika obuhvaća pregled rada i izdvojene aktivnosti knjižnica s područja rada Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Pozivamo sve narodne knjižnice da prirede prilog koji će obuhvatiti najvažnije i reprezentativne, aktivnosti i novosti te važnije programe i projekte u prethodnom razdoblju.

Prilog može biti rad više autora. Pozivamo školske knjižnice da prirede priloge kojima će opisati aktivnosti koje se provodile u prethodnom razdoblju, ako te aktivnosti nisu redovite ili uobičajene aktivnosti školskih knjižničara. Pozivamo visokoškolske knjižnice da prirede priloge kojima će obuhvatiti najvažnije, reprezentativne, aktivnosti i novosti u prethodnom razdoblju.

“Učimo bez granica” – stručni skupovi, edukacije, posjeti knjižnicama u svijetu

Rubrika sadrži radove koji nude pregled novosti i stručna znanja stečena tijekom stručnih skupova, edukacija i posjeta knjižnicama u zemlji i svijetu. U fokusu priloga trebaju biti konkretna, korisna znanja koja knjižničari žele podijeliti s drugima.

Izdvajamo iz zavičajnog nakladništva

Pozivamo sve narodne knjižnice koje prikupljaju i čuvaju zavičajnu građu da iz fonda zavičajnih zbirki izdvoje nekoliko najznačajnijih i najzanimljivijih novih naslova i predstave ih u tekstu na najviše 2 kartice teksta s najviše 3 slikovna priloga. Temeljitu bibliografiju zavičajnog nakladništva u 2019. godini potrebno je dostaviti kao zaseban dokument koji će biti objavljen na internetskoj stranici Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja.

Iz rada Društva

Rubrika obuhvaća priloge koji prikazuju najvažnije aktivnosti u radu Društva u proteklom razdoblju.

Nagrade, priznanja i napredovanja u struci članova Društva

Pozivamo sve članove Društva da informacije o nagradama, priznanjima i napredovanjima u struci pošalju Uredništvu.

Krajnji rok za prikupljanje članaka i priloga za 24. broj Sveska je 1. ožujka 2022.

Molimo vas da članke i priloge šaljete na navedenu e-mail adresu.

svezak.urednistvo@gmail.com

Veselimo se suradnji!

Uredništvo Sveska

Tanja Nađ – glavna urednica

Ana Škvarić – zamjenica glavne urednice

Ida Gašpar – Tema broja

Lucija Miškić Barunić – Učimo bez granica (stručni skupovi)

Martina Majdak – Učimo bez granica (stručni skupovi)

Romana Horvat – Narodne knjižnice

Bernarda Ferderber – Narodne knjižnice

Andrea Katanović – Školske knjižnice

Vesna Zvečić – Školske knjižnice

Biljana Barišić Mudri – Školske knjižnice

Slaven Pejić – Nakladništvo

Robert Fritz – Iz rada društva

Tihana Lončarić – Nagrade i priznanja

Maja Krulić Gačan i Branka Mikačević – Visokoškolske knjižnice

Rajna Gatalica i Tihana Lončarić – lektura

Ostali članovi uredništva – Ljiljana Vugrinec (marketing)