POZIV NA 9. SAVJETOVANJE ZA NARODNE KNJIŽNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

9. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj – s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja: Hotel Club Funimation Borik, Zadar, Hrvatska, 9. – 11. listopada 2013.
Organizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Suorganizator: Gradska knjižnica Zadar

Tema: Narodne knjižnice kao treći prostor

Na dosadašnju društvenu ulogu i položaj narodnih knjižnica utječe niz tehnoloških i društvenih promjena. Zbog široke dostupnosti informacija i čitateljskih materijala na mreži, prema nekim pesimističnim razmišljanjima, narodnim knjižnicama u fizičkom pogledu prijeti nestanak. Stoga se suvremeno knjižničarstvo okreće suštinskoj ideji knjižnice kao mjesta susreta, knjižnici kao „trećem prostoru“. Uz dom i radno mjesto (odnosno školu) treći prostor čine javna nekomercijalna mjesta u zajednici gdje se ljudi okupljaju i dolaze u interakciju. Od knjižnica se očekuje da budu mjesta učenja i razmjene, udoban, ugodan i kreativan javni prostor u kojem se uspostavljaju odnosi među ljudima, stječe iskustvo, potiču rasprave i razmjena ideja, stvaraju veze i izgrađuje društvena zajednica. Time knjižnice postaju mjesta društvenog života i pridonose kvaliteti življenja, a korisnici ih osjećaju kao svoj prostor. Treći prostor označava knjižnicu kao društveni kapital koji postaje odraz zajednice i promiče društvenu koheziju. Sa stajališta knjižničara, treći prostor zahtijeva nove strategije rada i uključuje rad s vrlo raznolikom populacijom u iznimno dinamičnom kontekstu.

Savjetovanje će biti podijeljeno u pet cjelina:

 • Transformacija narodnih knjižnica

–    strateški dokumenti u području narodnog knjižničarstva;

 • Prostor knjižnice koji odražava filozofiju trećeg prostora
 • prostor koji prenosi atmosferu; korisnici ga doživljavaju kao ugodno mjesto za individualni boravak i druženje; estetika prostora; oprema koja potiče društvenu komunikaciju;
 • Knjižnica kao prostor za (samo)učenje i razmjenu ideja
 • kulturni i obrazovni programi s korisnicima i različitim korisničkim skupinama; usluge koje povezuju različite korisnike i otvaraju prostor za društveni dijalog; usluge koje potiču kreativnost; programi i usluge koji potiču međugeneracijski dijalog;
 • Knjižnica kao društveni kapital
 • knjižnica kao odraz zajednice; otvorenost zajednici; vidljivost i  prepoznatljivost

u zajednici; vidljivost u medijima, suradnja s čimbenicima civilnog društva; programi koji uključuju različite društvene skupine; usluge koje promiču društvenu koheziju i socijalnu uključenost;

 • Korisnici kao aktivni sudionici i stvaraoci
 • uključivanje korisnika u kreiranje usluga; istraživanje zadovoljstva korisnika.

Cilj

Cilj Savjetovanja je ukazati na promjenu tradicionalne uloge i društvenog položaja narodnih knjižnica i njihovu preobrazbu u suvremeni prostor i mjesto društvenog života zajednice koji pridonosi kvaliteti življenja i promiče društvenu koheziju.

 Način rada

 • pozvana izlaganja (15 – 20 min.)
 • prijavljena izlaganja
 • izlaganja na posteru
 • pecha kucha prezentacije
 • panel rasprava – prijedlog nacrta novih Standarda za narodne knjižnice u RH

Službeni jezik

 • hrvatski

Raspored

U srijedu, 9. listopada 2013., predviđen je dolazak, registracija i smještaj sudionika. U 18.00 sati održat će se svečano otvaranje Skupa.

Radni dani Savjetovanja bit će 10. i 11. listopada 2013. Zajednička svečana večera održat će se 10. listopada 2013.

U petak, 11. listopada 2013. u 15.00 sati, nakon radnog dijela, organizira se posjeta Gradskoj knjižnici Zadar i razgled grada Zadra uz stručno vodstvo. Povratak iz Zadra za Zagreb predviđen je u 17.00 sati.

Prijava radova

Organizatori ovim putem pozivaju knjižničare, koji žele i imaju što reći o pitanjima iz tematike Savjetovanja, da prijave svoja izlaganja.

Molimo sve zainteresirane za izlaganje na 9. savjetovanju za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj da do 15. travnja 2013. pošalju sažetke na adresu e-poštesavjetovanje@nsk.hr. Prijave sažetaka primaju se isključivo u elektroničkom obliku. Sažetak i naslov rada potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.

Upute za prijavu sažetka:

  • autor(i)
  • naslov rada
  • sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12)
  • ustanova
  • adresa
  • telefon
  • e-pošta

Obavijest o prihvaćenome radu bit će dostavljena elektroničkim putem do 10. lipnja 2013.

Upute za izradu izlaganja na posteru:

 • Preporučena dimenzija postera: 70 x 100 cm
 • Postersko izlaganje treba sadržavati sljedeće elemente:
  • Naslov rada
  • Autor(i) i adresa institucije
  • Cilj i svrha rada. Metodologija rada, rezultati i zaključak.

Upute za izradu pecha kucha prezentacije:

 • PowerPoint prezentacija koja je ograničena na 20 slajdova
 • trajanje slajdova ograničeno je na 20 sekundi
 • izmjena svakog slajda odvija se automatski nakon isteka 20 sekundi
 • ukupno trajanje prezentacije je 6 minuta i 40 sekundi
 • pogodno za kreativnu, sažetu i brzu prezentaciju primjera dobre prakse

Programski odbor

Ana Barbarić, Ivančica Đukec-Kero, Dubravka Đurić-Nemec, Dunja Marija Gabriel, Jelica Leščić, Ivan Pehar, Dunja Seiter-Šverko, Ivanka Stričević, Zoran Velagić.

Organizacijski odbor

Sandi Antonac, Dunja Marija Gabriel, Ante Livajić, Nela Marasović, Ivan Pehar, Nada Radman, Dobrila Zvonarek.