PIŠITE ZA SVEZAK

PIŠITE I VI ZA SVEZAK

 • SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.
 • Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.
 • Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 20. broja Sveska je:

ZELENE KNJIŽNICE

 U Temi  20. broja Sveska osobitu pažnju bismo željeli posvetiti:

 • Gradnja zbirki s održivom tj. zelenom tematikom
 • Ekološki otisak knjižnice
 • Inteligentnim dizajnom do minimalizacije prostora
 • Upotreba obnovljivih i recikliranih materijala
 • „Zelena“ upotreba ICT tehnologije (korištenje laptota umjesto PC-a, biranje Hardwera s Energy star certifikatom, korištenje printera koji troše manje tinte, korištenje softwea koji optimizira potrošnju energije (stand-by)
 • Uvođenje alternative i zabrana korištenja plastičnih vrećica
 • Uvođenje posudbe neknjižnih materijala – stvari koje ne koristimo redovito (od laptopa do alata za vrtlarenje)
 • Pametno upravljanje obnovljivim resursima (odvajanje otpada, korištenje ekoloških sredstava za čišćenje u zamjenu za teška kemijska, korištenje netoksičnih sredstava na bazi vode bez mirisa i biorazgradivi, recikliranje baterija i elektroničkih uređaja , recikliranje fluorescentnih žarulja i zamjena s LED rasvjetom)
 • Zeleno uredsko poslovanje (zelena nabava, suradnja s lokalnim tiskarama, provjera zemlje porijekla, potrošnje energije i mogućnosti recikliranja uredskih pomagala, suradnja s lokalnim dobavljačima, smanjenje upotrebe papira – prelazak na digitalnu arhivu, recikliranje tonera)
 • Trening zaposlenika o ekološki održivom poslovanju (tečajevi i sl.)
 • Zeleni marketing (graditi „zeleni“ imidž u zajednici s ciljem promocije takvog stila poslovanja, proaktivno primjerom ukazivati na održivo poslovanje, korisnike knjižnice usmjeravati prema održivosti, suradnja s ekološkim udrugama, promocija „zelenih“ i održivih vijesti).

Neke od ostalih tema o kojima možete pisati mogu biti:

 • originalne i/ili posebno uspješne i zapažene aktivnosti (projekti, programi i sl.) narodnih knjižnica (dječjih odjela, odjela za odrasle, igraonica, bibliobusa) te školskih, specijalnih i spomeničkih knjižnica
 • nove i obnovljene knjižnice – projekti izgradnje, adaptacije i opremanja
 • obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 • nove tehnologije u knjižnicama
 • e-knjige; digitalizirana građa
 • virtualne knjižnice – mrežne stranice, blogovi, društvene mreže i servisi
 • zavičajne zbirke, prikaz spomeničke knjižnice ili spomeničke zbirke, tematske bibliografije i sl.
 • nagrade i priznanja knjižničnim djelatnicima
 • radovi knjižničara (knjižničari kao umjetnici – pisci – slikari itd.)
 • razgovori – intervjui s korisnicima, knjižničarima itd.
 • ankete, istraživanja i sl. vezana za knjižnice, knjigu, čitanje

UPUTE AUTORIMA PRILOGA

 • za pisanje tekstova koristite font Times New Roman, veličinu slova 11, s dvostrukim proredom; sve četiri margine trebaju biti 2 cm
 • maksimalna dužina teksta pisanog na ovaj način može biti 3 stranice, izuzev tekstova u rubrici „Stručni skupovi i teme“, 1 stranica
 • uz jedan tekst šaljite najviše tri ilustracije (ili grafikona, tablice i sl.)
 • u tekstu na mjestima na kojima treba umetnuti ilustracije, za svaku ilustraciju ispišite njen naziv i tekst koji uz nju treba stajati
 • fotografije i druge ilustracije snimljene u .jpg ili .gif formatu šaljite kao zasebne dokumente
 • u tekstu označite mjesta na kojima treba umetnuti ilustracije, a za svaku ilustraciju ispišite tekst koji uz nju treba stajati
 • tablice i grafikone izradite u excel obliku i šaljite također u privitku kao zasebne dokumente
 • priloge šaljite SAMO u elektroničkom obliku, na e-mail adrese uredništva Sveska:

svezak.urednistvo@gmail.com

Poštovani suradnici, Vaše pridržavanje uputa i rokova bit će nam od velike pomoći i uštedjeti puno dragocjenog vremena pri oblikovanju sljedećeg broja lista! Molimo stoga i da uvažite činjenicu da radove koji neće biti oblikovani u skladu s objavljenim uputama, ili ne stignu na vrijeme, nećemo biti u mogućnosti objaviti. Zbog velikog opsega posla oko pripreme radova za tisak, Uredništvo će biti zahvalno svima koji budu kolegijalni i uvaže navedene preporuke.

Krajnji rok za prikupljanje priloga za 20. broj Sveska je 28. veljače 2018.

Očekujući Vaše priloge za Svezak, radujemo se zajedničkoj suradnji!