PIŠITE I VI ZA SVEZAK

PIŠITE I VI ZA SVEZAK

SVEZAK  je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.

Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 21. broja Sveska

INKLUZIVNE KNJIŽNIČNE USLUGE

U Temi 21. broja Sveska osobitu pažnju željeli bismo posvetiti inkluzivnim knjižničnim uslugama u svjetlu Agende 2030 Ujedinjenih naroda.

Većina knjižnica i knjižničara prepoznaje važnu ulogu knjižnica u ostvarivanju ciljeva UN-ove Agende 2030 i provodi programe usmjerene pružanju odgovora na važna društvena, socijalna i ekonomska pitanja.

Neke od tema kojima se možete baviti u temi broja su:

 • uloga knjižnice u poticanju i promicanju inkluzije
 • knjižnični programi i usluge za isključene skupine unutar zajednice kao što su nezaposleni, siromašni, imigranti, izbjeglice, azilanti, osobe s invaliditetom, članovi manjinskih skupina i sl.
 • programi i usluge koji promiču ravnopravnost i jednakost
 • suradnja u svrhu inkluzije isključenih skupina
 • inkluzivni knjižnični prostor

 

Neke od ostalih tema o kojima možete pisati mogu biti:

 • originalne i/ili posebno uspješne i zapažene aktivnosti (projekti, programi i sl.) narodnih knjižnica (dječjih odjela, odjela za odrasle, igraonica, bibliobusa) te školskih, specijalnih i spomeničkih knjižnica
 • nove i obnovljene knjižnice – projekti izgradnje, adaptacije i opremanja
 • obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 • nove tehnologije u knjižnicama
 • e-knjige; digitalizirana građa
 • virtualne knjižnice – mrežne stranice, blogovi, društvene mreže i servisi
 • zavičajne zbirke, prikaz spomeničke knjižnice ili spomeničke zbirke, tematske bibliografije i sl.
 • nagrade i priznanja knjižničnim djelatnicima
 • radovi knjižničara (knjižničari kao umjetnici – pisci – slikari itd.)
 • razgovori – intervjui s korisnicima, knjižničarima itd.
 • ankete, istraživanja i sl. vezana za knjižnice, knjigu, čitanje…

UPUTE AUTORIMA PRILOGA

 • za pisanje tekstova koristite font Times New Roman, veličinu slova 11, s dvostrukim proredom; sve četiri margine trebaju biti 2 cm
 • maksimalna dužina ovako pisanog teksta može biti 3 kartice (izuzetak su tekstovi u rubrici „Stručni skupovi i teme“ koji mogu biti dužine 1 kartice)
 • fotografije i druge ilustracije snimljene u .jpg ili .gif formatu šaljite kao zasebne dokumente u visokoj rezoluciji
 • uz jedan tekst šaljite najviše 3 ilustracije (grafikoni, tablice i sl.)
 • tablice i grafikone izradite u Excel-u i šaljite također u privitku kao zasebne dokumente
 • u tekstu na mjestima na kojima treba umetnuti ilustracije i fotografije za svaku ilustraciju ili fotografiju ispišite njen naziv i tekst koji uz nju treba stajati
 • priloge šaljite isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu uredništva:

svezak.urednistvo@gmail.com

Poštovani suradnici, Vaše pridržavanje uputa i rokova bit će nam od velike pomoći i uštedjeti puno dragocjenog vremena pri oblikovanju sljedećeg broja lista! Molimo vas da uvažite činjenicu da radove koji neće biti oblikovani u skladu s objavljenim uputama ili ne stignu na vrijeme, nećemo moći objaviti. Zbog velikog opsega posla oko pripreme radova za tisak, Uredništvo će biti zahvalno svima koji budu kolegijalni i uvaže navedene preporuke.

Krajnji rok za prikupljanje priloga za 21. broj Sveska je 28. veljače 2019.

Očekujući Vaše priloge za Svezak, radujemo se suradnji!