PIŠITE I VI ZA SVEZAK

O SADRŽAJU ČASOPISA

SVEZAK je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

 •  Časopis je temama i stilom pisanja orijentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.
 •  Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju nužno biti lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.

Glavna tema 19. broja Sveska je:

ULOGA KNJIŽNICE U POTICANJU ČITANJA

U temi 19. broja Sveska osobitu pažnju bismo željeli posvetiti:

–       Uloga knjižnica u poticanju čitanja

–       Programima poticanja čitanja

–       Čitanje od najranije dobi

–       Čitanje – učenje –  cjeloživotno učenje

–       Istraživanja o čitanju

Neke od ostalih tema o kojima možete pisati mogu biti:

 originalne i/ili posebno uspješne i zapažene aktivnosti (projekti, programi i sl.) narodnih knjižnica (dječjih odjela, odjela za odrasle, igraonica, bibliobusa) te školskih, specijalnih i spomeničkih knjižnica

 •  nove i obnovljene knjižnice – projekti izgradnje, adaptacije i opremanja
 •  obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 •  nove tehnologije u knjižnicama
 • e-knjige; digitalizirana građa
 • virtualne knjižnice – mrežne stranice, blogovi, društvene mreže i servisi
 • zavičajne zbirke, prikaz spomeničke knjižnice ili spomeničke zbirke, tematske bibliografije i sl.
 • nagrade i priznanja knjižničnim djelatnicima
 • radovi knjižničara (knjižničari kao umjetnici – pisci – slikari itd.)
 • razgovori – intervjui s korisnicima, knjižničarima itd.
 • ankete, istraživanja i sl. vezana za knjižnice, knjigu, čitanje

UPUTE AUTORIMA PRILOGA

 •  za pisanje tekstova koristite font Times New Roman, veličinu slova 11, s dvostrukim proredom; sve četiri margine trebaju biti 2 cm
 • maksimalna dužina teksta pisanog na ovaj način može biti 3 stranice, izuzev tekstova u rubrici „Stručni skupovi i teme“, 1 stranica
 • uz jedan tekst šaljite najviše tri ilustracije (ili grafikona, tablice i sl.)
 • u tekstu na mjestima na kojima treba umetnuti ilustracije, za svaku ilustraciju ispišite njen naziv i tekst koji uz nju treba stajati
 • fotografije i druge ilustracije snimljene u .jpg ili .gif formatu šaljite kao zasebne dokumente
 • u tekstu označite mjesta na kojima treba umetnuti ilustracije, a za svaku ilustraciju ispišite tekst koji uz nju treba stajati
 • tablice i grafikone izradite u excel obliku i šaljite također u privitku kao zasebne dokumente
 • priloge šaljite SAMO u elektroničkom obliku, na e-mail adrese uredništva Sveska:

svezak.urednistvo@gmail.com

Poštovani suradnici, Vaše pridržavanje uputa i rokova bit će nam od velike pomoći i uštedjeti puno dragocjenog vremena pri oblikovanju sljedećeg broja lista! Molimo stoga i da uvažite činjenicu da radove koji neće biti oblikovani u skladu s objavljenim uputama, ili ne stignu na vrijeme, nećemo biti u mogućnosti objaviti. Zbog velikog opsega posla oko pripreme radova za tisak, Uredništvo će biti zahvalno svima koji budu kolegijalni i uvaže navedene preporuke.

Krajnji rok za prikupljanje priloga za 19. broj Sveska je 28. veljača 2017.

 Očekujući Vaše priloge za Svezak, radujemo se zajedničkoj suradnji!