Okrugli stol o reviziji i opisu knjižnične građe

Poziv za sudjelovanje

Hrvatsko knjižničarsko društvo organizira Okrugli stol o reviziji i opisu knjižnične građe. Taj će se skup održati 26. veljače 2003. u Zagrebu, u prostorijama Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4 (dvorana na mezaninu).

Tema Okruglog stola odabrana je zato što je revizija i otpis knjižnične građe već niz godina tema rasprava unutar knjižničarske zajednice, ali i tema koja se provlači kroz javne medije, uglavnom s negativnim konotacijama o radu hrvatskih knjižničara.

Nakon dugih priprema prošle je godine donesen Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002), koji međutim nije u potpunosti riješio nedoumice oko postupka otpisa knjižnične građe, odnosno nije dao odgovore na niz pitanja koja su postavljali knjižničari pretežno iz narodnih i školskih knjižnica. Hrvatsko knjižničarsko društvo stoga je, u svibnju 2002., zatražilo od svojih članova da pošalju primjedbe na Pravilnik, na temelju kojih će se organizirati rasprava o reviziji i otpisu u svim vrstama knjižnica.

Kako se većina prispjelih primjedbi odnosila na pitanja o mjerilima za izlučivanje i otpis knjižnične građe te na pitanja procjene vrijednosti otpisane građe, smatrali smo da izlaganja i diskusiju na okruglom stolu treba usmjeriti upravo na ova pitanja. Donešeni zaključci bi trebali poslužiti kao podloga za izradu detaljnijih uputa, odnosno priručnika o reviziji i otpisu knjižnične građe.

Organizacijski odbor Okruglog stola

Program Okruglog stola o reviziji i otpisu knjižnične građe
Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 26. veljače 2003.

11-11.20 sati Tanja Sušec, predsjednica Stručnog odbora: Uvodne napomene

I. Mjerila/kriteriji za izlučivanje knjižnične građe

11.10-11.30 sati Nada Češnovar, NUK, Ljubljana: Slovenska mjerila za izlučivanje knjižnične građe
11.30-11.40 sati Silva Pavlinić, GISKO, Osijek i Ljiljana Črnjar, GK Rijeka: Mjerila za izlučivanje knjižnične građe u narodnim knjižnicama
12-12.30 Stanka – kava

II. Vrijednost otpisane građe

12.30-12.45 sati Nada Češnovar, NUK, Ljubljana: Slovenska pravila za ocjenu novčane vrijednostiotpisane građe
knjižnicama11.40-11.50 sati Višnjica Bošnjak, KGZ: Mjerila za izlučivanje knjižnične građe u školskim knjižnicama
11.50-12 sati Tanja Sušec, Knjižnica KB Sestara milosrdnica: Mjerila za izlučivanje knjižnične građe uvisokoškolskim i specijalnim 12.45-13 sati Maja Lalić, KGZ: Upute za procjenu novčane vrijednosti otpisane građe

13-14 sati Diskusija

14-14.30 sati Zaključci