Dr. sc. Dijana Sabolović – Krajina, dobitnica Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Na svečanome obilježavanju Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu proglašena je  ovogodišnja dobitnica Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nagrada je, na prijedlog Društva knjižničara Bilogore  Podravine i Kalničkog prigorja, dodijeljena dr. sc. Dijani Sabolović-Krajina, knjižničarskoj savjetnici, ravnateljici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u Koprivnici za osobit doprinos knjižničarskoj struci. Čestitke kolegici Dijani u ime svih članova Društva!

 

OBRAZLOŽENJE ZA NAGRADU NSK

Dijani Sabolović – Krajina

(sažetak)

Povjerenstvo za Nagradu NSK za 2017. godinu u sastavu: Dr. sc. Vesna Golubović, Mr. Irena Pilaš i Tatjana Nebesny predložilo je Stručnom vijeću NSK da se Nagrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2017. godinu dodijeli dr.sc. Dijani Sabolović Krajina, knjižničarskoj savjetnici i ravnateljici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“  Koprivnica, za njezin dugogodišnji rad na razvoju knjižničarstva i edukaciji knjižničarske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Dijana Sabolović-Krajina rođena je 29. lipnja 1959. godine u Koprivnici gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i sociologiju 1985., a potom završila dvogodišnji dodiplomski studij bibliotekarstva 1988. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekla je doktorat iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s temom „Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu“ 2016. godine. U hrvatskom knjižničarstvu djeluje trideset i dvije godine.

U Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica radi od 1985. godine: kao voditeljica općinske matične službe u razdoblju 1985.-1992. godine, kao voditeljica Studijskog odjela u razdoblju 1992.-1995. godine te ravnateljica od 1995. godine do danas. U svojemu stručnom i znanstvenom radu bavila se novim područjima i temama u knjižničarskoj struci: sociologijom čitanja, sociologijom knjižnica, socijalnom inkluzijom u dostupnosti knjižnicama, knjižničnim marketingom i menadžmentom, novim oblicima pismenosti (rana i obiteljska pismenost, digitalna pismenost, informacijska pismenost, zdravstvena pismenost, ekološka pismenost), digitalizacijom kulturne baštine, implementacijom novih knjižničnih usluga i novih korisničkih skupina (knjižnične usluge za bebe i malu djecu, usluge za slijepe i slabovidne, multikulturalne usluge) novim suradničkim modelima poslovanja, zagovaranjem knjižnica i knjižničarstva.

Tijekom dugogodišnjeg rada sudjelovala je u različitim istraživačkim projektima, studijski boravila u knjižnicama u Danskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj i Njemačkoj. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova u domaćim i stranim publikacijama te urednica i suurednica nekoliko publikacija. Aktivna je u organiziranju stručnih i znanstvenih skupova na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te je rukovodila izradom nekoliko projekata i njihovom implementacijom, a uključila je koprivničku knjižnicu i u niz međunarodnih programa.

Promaknuta je 1993. godine u zvanje više knjižničarke, a 2008. u zvanje knjižničarske savjetnice.

Način rukovođenja koprivničkom knjižnicom rezultirao je nizom lokalnih, nacionalnih i međunarodnih nagrada, a nagrađena je i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za posebne zasluge u kulturi Republike Hrvatske (1998.) i Kukuljevićevom poveljom za izniman doprinos u hrvatskome knjižničarstvu (2006.)

Dugogodišnja je aktivna članica Hrvatskoga knjižničarskog društva i Hrvatskoga čitateljskog društva čija je bila predsjednica te članica Europskog odbora međunarodne čitateljske udruge  u razdoblju 1997.-2007. Članica je Komisije za upravljanje i za osobe s posebnim potrebama te Radne grupe za Zelene knjižnice.

Predavač je Centra za stalno stručno usavršavanje iz područja knjižničnog marketinga i implementacije knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe. Održala je izlaganja na više od šezdeset stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Prenoseći svoja saznanja sa stručnih stipendija i međunarodnih skupova svojim kolegama, istovremeno je promovirala i postignuća hrvatskog knjižničarstva u inozemstvu, čime je doprinijela izobrazbi knjižničara u Hrvatskoj.

Dijana Sabolović Krajina višestruko je doprinijela razvoju hrvatskog knjižničarstva, a njezin doprinos je izniman u prepoznavanju uloga i utjecaja narodnih knjižnica na život lokalnih zajednica i društva u cjelini.