5. međunarodna konferencija narodnih knjižnica zemalja u tranziciji

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za narodne knjižnice
zajedno s ostalima organizatorima
poziva vas
na
5. međunarodnu konferenciju narodnih knjižnica zemalja u tranziciji

Utjecaj globalizacije i informatizacije
na narodne knjižnce u tranzicijskim zemljama

.
Narodne knjižnice kao transferi znanja, kulture i informacija dobivaju novu zadaću i dimenziju svog djelovanja u svijetu koji se transformira, informatizira i globalizira. Tumači globalizacije u sažimanju razdaljina i vremena, vide važnu priliku za homogenizaciju svijeta u smislu zbližavanja ljudskih društava.

Procesi globalizacije nisu izazvali gubitak kulturnog identiteta društva i pojedinca, ali su svijet iz bipolarnog preveli u multipolaran. Upravo kultura, unatoč izazovima univerzalizma, uspijeva zadržati svoj identitet, istovremeno korespondirajući s duhom vremena.

Nova informacijska i komunikacijska tehnologija stvara posve nove mogućnosti poslovanja i ponude u narodnim knjižnicama, stvarajući time nove potrebe svojih korisnika. Sve se to događa unutar znanstvenog, gospodarskog, socijalnog i političkog okružja znantno šireg od omeđenog lokalnog područja. Zemje koje su se našle u tranzicijskim procesima imaju neke od zajedničkih prepoznatljivih problema, najčešće u dosizanju standarda opremljenosti, informatičke pismenosti, zakonodavne podrške za uključivanje u globalizacijske infomatizacijske procese, ali i transfomatizacijske procese poslovanja tj., upravlanje novim uslugama u narodnim knjižnicama, koje spontano dolaze s novim medijima. Pripreme za Novu Europu, za suradnju, razmjenu i kultuni dijalog u tranzicijskim zemljama intenzivne su i prioritetne upravo u segmentu narodnog knjižničarstva, koje svojom najširom bazom, mrežama narodnih, javnih knjižnica dopire do svojih dobnih i socijalnih kategorija stanovništva, svojih stalnih i potencijalnih korisnika.

Odabrana tema ove pete u nizu konferencija, nametnula se kao spontani odabir iz svakodnevnog poslovnog i životnog sučeljavanja hrvtskih knjižničara, ali i kolega prije svega iz srednje i jugoistočne Europe.

Konferencija će, nadamo se, pridonijeti boljem i bržem dijalogu, razmjeni mišljenja i iskustava. Bit će to prigoda za sagledavanje, ali i rješavanje određenih nedoumica, kao i za razmjenu ideja i prigoda za provjeru nekih od rješenja u krugu kolega stručnjaka.

Konferencija će biti održana u Zagreb, 17-18. listopada 2002
(dvorana Goethe Instituta, Ul. grada Vukovara 64)