4. sastanak GO, NO i uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 2/20

Bjelovar,  27. siječnja 2020.

  1. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

4. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA
DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Sazivam sastanak Glavnog odbora, Uredništva Sveska i Nadzornog odbora Društva koji će se održati u četvrtak, 06. veljače 2020. u Knjižnici i čitaonici ”Fran Galović” Koprivnica u 10 sati.

Dnevni red:

  1. 22. broj Sveska
  2. 38. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
  3. Web stranica Društva
  4. Javi poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
  5. Članstvo Društva
  6. Erasmus+
  7. Razno

S poštovanjem!

Predsjednica Društva:

Silvija Perić