Zapisnik s 2.sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska

Zapisnik s 2.sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE,

PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43 000  Bjelovar

Ur. broj: 73/18

Bjelovar,  12. prosinca 2018.

ZAPISNIK S ODRŽANOG 2. sastanka Glavnog odbora, Nadzornog odbora i uredništva Sveska koji se održao u utorak, 04. prosinca 2018., u Narodnoj knjižnici Petar Preradović, Bjelovar s početkom u 10 sati.

Dnevni red:

  1. Izbor novog urednika i uredništva Sveska
  2. Prijedlog teme 21. broja Sveska
  3. Izvješće sa 43. skupštine HKD-a
  4. Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
  5. Razno

Na sastanku Glavnog odbora i Uredništva Sveska sudjelovali su članovi Glavnog odbora: predsjednica Društva Silvija Perić, dopredsjednik: Robert Fritz,  Irena Ivković, Đurđica Krčmar- Zalar, Ivanka Ferenčić- Martnčić, Maja Krulić- Gačan, članovi Nadzornog odbora: Fanika Stehna i Ivana Molnar, tajnica: Branka Mikačević, glavna urednica Sveska: Vinka Jelić-Balta, Sanja Jozić, Ilija Pejić i Neda Adamović, Vesna Zvečić, blagajnica: Jelena Ileković

Dnevni red je jednoglasno usvojen pa se krenulo po točkama Dnevnog reda.

AD 1).  Predsjednica Društva Silvija Perić je izvijestila sve prisutne da je na prošlom sastanku bilo četiri prijedloga novih glavnih urednica časopisa Svezak. Predložene su Maja Krulić- Gačan i Ana Škvarić iz Gradske  knjižnice i čitaonice „Fran Galović“, Ivanka Ferenčić- Martinčić iz Narodne knjižnice Virje i Lucija Miškić Barunić iz Narodne knjižnice „Petar Preradović“, Bjelovar. Jednoglasno je odlučeno da će glavna urednica biti Maja Krulić- Gačan. Usvojeni su i prijedlozi urednika pojedinih rubrika: urednice rubrike Iz školskih knjižnica su Vesna Zvečić i Marina Vidović,  Tema broja: Ilija Pejić,  Iz stručnih knjižnica: Ljiljana Vugrinec, Iz narodnih knjižnica: Neda Adamović, Ana Škvarić ili Ivanka Ferenčić- Martinčić, Stručni skupovi i teme: Lucija Miškić i Ana Peranić, Knjižnice u svijetu: Vinka Jelić- Balta, Stručne vijesti/ napredovanja: Sanja Jozić, Iz zavičajnih knjižnica: Tina Gatalica, Marketing: Ljiljana Vugrinec, Grafički urednik: bira Maja Krulić- Gačan u Koprivnici (prijedlog Danijel Kalinec), Lektori: Rajna Gatalica i Mirjana Kotromanović.

AD 2) Na prvom sastanku je odlučeno mjesto održavanja 37. Skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja a to je Gradska knjižnica i čitaonica Fran Galović u Koprivnici. Ravnateljica koprivničke knjižnice Dijana Sabolović- Krajina je uputila e- mail predsjednici Društva, Silviji Perić o prijedlogu teme Sveska: Inkluzivne službe Pokretnih knjižnica u okviru UN AGENDE 2030. Predložila je i datume održavanja Skupštine 15., 17. ili 24. svibnja. Prema ispunjenim anketama tajnica Društva Branka Mikačević je sve prisutne obavijestila o mogućim predloženim temama novog broja prema ispunjenim anketnim listićima na prošloj Skupštini Društva a to su: Funkcioniranje regionalnih društava knjižničara, naših profesionalnih udruženja, benefiti za pojedince kao i za struku, Zaštita- zaštita predmeta ili zaštita podataka, Suradnja školskih i narodnih knjižnica, Karijera: knjižničar (Biti knjižničar: zanimanje ili poziv), Animiranje građana da se učlane i posjećuju knjižnicu, Suradnja s knjižnicama, Baština u knjižničarstvu, E- knjiga, elektroničko izdavaštvo te Zavičajnost i baština.

Ovi prijedlozi su se razmatrali te je donesena konačna i glavna tema Sveska: Inkluzivne knjižnične usluge. Dogovoreno je da će se 37. skupština održati 17. svibnja 2019.

AD 3) Tajnica Društva Branka Mikačević je izvijestila da su mnogi članovi Društva kao i delegati imali izlaganja ili poster izlaganja na 43. Skupštini HKD-a. To su:  Ljiljana Vugrinec, Petar Lukačić, Dijana Sabolović- Krajina i Maja Krulić Gačan (Gradska knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Koprivnica), Silvija Perić, Robert Fritz i Mirjana Kotromanović (Gradska knjižnica i čitaonica, Virovitica) i Slaven Pejić (Narodna Knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar) te poster izlaganja:  Vinka Jelić- Balta (Gradska knjižnica Slavko Kolar, Čazma) i Lucija Miškić Barunić (Narodna Knjižnica „Petar Preradović“, Bjelovar). Ilija Pejić je nadodao da su iz Društva uručene 3 nagrade, i to Kukuljevićeva povelja Tini Gatalici te Nagrada Eva Verone Luciji MIškić Barunić te Maji Krulić Gačan.  Blagajnica Društva nas je izvijestila da je trošak smještaja i kotizacije za delegate iznosio 6.573,00 kuna.

Veliku čast su iskazali i članovi Društva Slavonsko- brodske županije kojima se svidjela prezentacija o našem Društvu sa Skupštine.

Članovi njihovog Upravnog odbora bi voljeli vidjeti poziciju DKSBS-a na široj razini.
Želja im je da na skupštini njihovog Društva prisustvuje netko iz Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja i osobno prezentira rezultate.

AD 4) Predsjednica Društva je obavijestila sve prisutne o hodogramu prijedloga novog Zakona o knjižnicama te o održanim sastancima u  Ministarstvu kulture. I dalje nisu usuglašeni svi članci s kojima se knjižničari ne slažu. Do kraja godine bi Zakon trebao biti donesen.

AD 5) Također, predsjednica je izvijestila da je s kolegicom Ljiljanom Vugrinec sudjelovala na  na Radionici za izradu projektnih prijava u području obrazovanja odraslih održanoj 29.11.2018. godine u Zagrebu. Na radionici su dobile potrebne informacije o Erasmus+ projektima, razmjeni ideja. Prijedlog je da se u 2019. godini prijavimo na K1 Erasmus + program.

Stanje računa  3. prosinca iznosi 23,074,09 kn.

Planira se vikend (subota i nedjelja) izlet u Suboticu u travnju 2019.

Zapisničarka:

Branka Mikačević, tajnica Društva