21. Godišnja skupština u Bjelovaru – Program rada

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Šetalište dr. I. Lebovića 9, Bjelovar
Ur. broj:
Bjelovar, 8. svibnja 2003.

NARODNA KNJIŽNICA”PETAR PRERADOVIĆ”
Trg E. Kvaternika 11
BJELOVAR

Čast nam je pozvati Vas

na 21. godišnju skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

koja će se održati 16. svibnja 2003. (petak) u Bjelovaru

PROGRAM RADA

9.00 – okupljanje u prostorijama Narodne knjižnice “Petar Preradović”, Trg E. Kvaternika 11

10.00 – 10.15 – otvaranje Skupštine, pozdravi gostiju i izbor radnog predsjedništva

STRUČNI DIO

10.15 – 12.15

1. Mr. Dijana Sabolović – Krajina: Upravljanje ljudskim potencijalima: primjer

Gradske knjižnice Helsinki, ogranak Töölö / plenarno izlaganje /20 -30 min.

2. Tina Gatalica: Izmjene i korekcije u UDK-tablicama /plenarno izlaganje /60 min.

3. Tatjana Cifrak Kostelac, Sanja Jozić, Zorka Renić: Lokalna uprava i njena

percepcija knjižničara / plenarno izlaganje / 15 min.

4. Marjana Janeš – Žulj: Predstavljanje novog broja glasila “Svezak” /15 min.

12.15 – 12.45 STANKA

RADNI DIO

12.45 – 13.45

1. Izvješća tajnika, blagajnika, Nadzornog odbora te članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju

2. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Društva za 2004. god.

3. Rasprava i usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana

4. Odluka o visini članarine za 2004.

5. Godišnje priznanje Društva

6. Razno

Oko 13.45 odlazak na zajednički ručak u organizaciji domaćina.

Molimo, ne zaboravite poslati prijave za sudjelovanje!

Do skorog susreta u Bjelovaru, srdačan pozdrav!

Predsjednik Društva:

Dražen Herman