2021. – „GODINA SSS KNJIŽNIČARA“ U DRUŠTVU KNJIŽNIČARA BILOGORE , PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Veliki broj zaposlenika naših knjižnica upravo su knjižničari sa srednjom stručnom spremom. Njihovo se zvanje zadnjih dvadesetak godina zvalo „pomoćni knjižničar“. Mnogi od nas smatrali smo da je takav naziv jedna velika nepravda prema našim kolegama. Naime, oni često ne samo da nisu „pomoćni“ djelatnici u našim knjižnicama, već su često i nositelji različitih stručnih poslova, aktivnosti i programa, pa i cijelih odjela ili službi. Mnogi od njih vrlo su cijenjeni i dragocjeni u našim knjižnicama kao stručni knjižničari i poštovani kao naši kolege, a uz to, kao stručni knjižničari i iznimni profesionalci u svom poslu, često su upravo među najomiljenijim knjižničarima, ako se pita knjižnične korisnike.
U Prijedlogu novog Pravilnika o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci koji je stigao u javnu raspravu 25.2.2021., napokon je dat prijedlog da se dosadašnji naziv njihovog zvanja „pomoćni knjižničar“ promijeni u „knjižničarski tehničar“, čime se zapravo usklađuje s nazivima sličnih zanimanja u knjižnicama srodnim ustanovama, muzejima i arhivima, i koji puno više odgovara jednom takvom stručnom zanimanju za kojeg je nužno četverogodišnje srednje obrazovanje i položen stručni ispit.
Prijedlog novog Pravilnika o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci donosi još jednu veliku novinu – mogućnost napredovanja u zvanju za knjižničare sa srednjom i višom stručnom spremom. To je također iznimno dobra vijest jer naši kolege s tim stručnim spremama u knjižnicama nikad do sad nisu imali mogućnost napredovanja u zvanju, u okviru svoje stručne spreme, iako je ta mogućnost npr. postojala za zaposlenike muzeja ili arhiva s istim stručnim spremama.
I u našem Društvu knjižničara nekada je bio učlanjen veliki broj kolega knjižničara sa srednjom stručnom spremom. Na žalost, s godinama se taj broj smanjio i danas ih je mnogo manje. Iako su neki od njih, koji su svojevremeno također stvarali ovo Društvo i znatno doprinosili njegovom razvoju, u međuvremenu otišli u mirovinu, još uvijek ih ima u našim knjižnicama, a stigli su u međuvremenu i neki novi, mlađi kolege. Svima njima željeli bismo poručiti u ime cijelog Društva knjižničara da su nam važni i dragocjeni u našim knjižnicama i kao suradnici i kao kolege i da bismo željeli da se što više uključe u rad našeg stručnog Društva te svojim znanjima i idejama doprinesu njegovom radu.
Kako bi potaknuo da se dosadašnji pomoćni knjižničari iz knjižnica na području našeg Društva, a uskoro – nadamo se! – i službeno knjižničarski tehničari, više uključe u rad Društva, Glavni odbor Društva donio je odluku da se sadašnjim članovima – knjižničarima sa srednjom stručnom spremom – oproste sva dugovanja za članarine zaključno s 2020. godinom. Također, za sve knjižničare sa srednjom stručnom spremom članarina u Društvu za 2021. godinu bit će besplatna – kako za sadašnje članove, tako i za nove članove.
Zbog toga Društvo ovim putem poziva sve svoje nekadašnje članove – knjižničare sa srednjom stručnom spremom – koji su se u međuvremenu iščlanili, da se u 2021. godini ponovo besplatno učlane u Društvo i doprinesu svojim znanjem i iskustvom aktivnostima usmjerenima unaprijeđivanju rada naših knjižnica i njihovih usluga za korisnike. Također pozivamo sve knjižničare sa srednjom stručnom spremom koji još nisu bili članovi Društva, da se i oni učlane i pridruže nam se kako bismo zajedno u što većem broju mogli još uspješnije ostvarivati ciljeve stručnoga Društva.
Glavni odbor Društva također očekuje da će i ravnatelji knjižnica, osobito narodnih, ubuduće omogućiti ravnopravnije sudjelovanje u aktivnostima i programima Društva, svim svojim stručnim zaposlenicima – članovima Društva, uključujući i one sa srednjom stručnom spremom. Tim više što i Prijedlog novog Pravilnika o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci u dijelu koji govori o mjerilima za napredovanje u struci navodi sudjelovanje u radu stručnoga Društva kao jedan od elemenata koji se boduje za napredovanje u zvanju u svim stručnim spremama, pa tako i kod srednje stručne spreme.
Dragi i poštovani kolege – knjižničari sa srednjim stručnim spremama – pridružite nam se, čekamo Vas! Dobrodošli u svoje Društvo!