20. godišnja skupštinu knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja – Garešnica – Program rada

Čast nam je pozvati Vas na 21. godišnju skupštinu Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja koja će se održati 16. svibnja 2003. (petak) u Bjelovaru

PROGRAM RADA

9.00 – okupljanje u prostorijama Narodne knjižnice “Petar Preradović”, Trg E. Kvaternika 11

10.00 – 10.15 – otvaranje Skupštine, pozdravi gostiju i izbor radnog predsjedništva

STRUČNI DIO
10.15 – 12.15

1. Mr. Dijana Sabolović – Krajina: Upravljanje ljudskim potencijalima: primjer
Gradske knjižnice Helsinki, ogranak Töölö / plenarno izlaganje /20 -30 min.
2. Tina Gatalica: Izmjene i korekcije u UDK-tablicama /plenarno izlaganje /60 min.
3. Tatjana Cifrak Kostelac, Sanja Jozić, Zorka Renić: Lokalna uprava i njena
percepcija knjižničara / plenarno izlaganje / 15 min.
4. Marjana Janeš – Žulj: Predstavljanje novog broja glasila “Svezak” /15 min.

12.15 – 12.45 STANKA

RADNI DIO
12.45 – 13.45

1. Izvješća tajnika, blagajnika, Nadzornog odbora te članova komisija i sekcija HKD-a o radu u proteklom razdoblju
2. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Društva za 2004. god.
3. Rasprava i usvajanje izvješća, Programa rada i Financijskog plana
4. Odluka o visini članarine za 2004.
5. Godišnje priznanje Društva
6. Razno

Oko 13.45 odlazak na zajednički ručak u organizaciji domaćina.

Molimo, ne zaboravite poslati prijave za sudjelovanje!

Do skorog susreta u Bjelovaru, srdačan pozdrav!
Predsjednik Društva:
Dražen Herman