2. sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska – online sastanak

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg Eugena Kvaternika 11

43 000 Bjelovar

Ur. broj: 3/22

Bjelovar, 1. ožujka 2022.

2. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA

Sazivam sastanak Glavnog odbora, Uredništva Sveska i Nadzornog odbora Društva koji će se održati u petak, 04. ožujka 2022. u 10 sati online.

Dnevni red:

1. 24. broj Sveska

2. Organizacija 41. skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

3. Putujuće knjižnice bez granica – Erasmus + projekt Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

4. Članstvo Društva

5. Razno

S poštovanjem!

Predsjednica Društva: Silvija Perić