ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA, BJELOVAR, 07. OŽUJKA 2013.

Zapisnik (pdf)

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA
Trg E. Kvaternika 11
43000 Bjelovar
Ur. broj: 7/13

ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

BJELOVAR, 07. OŽUJKA 2013.

Prisutni: Tina Gatalica, Romana Horvat, Marinko Iličić, Ranka Janus, Vinka Jelić-Balta, Sanja Jozić, Suzana Knežević, Tatjana Kreštan, Lucija Miškić, Ivana Molnar, Ilija Pejić, Martina Poturiček, Zorka Renić, Nikolina Sabolović, Ana Škvarić i Ljiljana Vugrinec.

Dnevni red:

  1. 15. broj Sveska
  2. 31. skupština Društva BPKP
  3. Razno

Ad. 1.

Marinko Iličić pozdravlja prisutne, a nakon toga predsjednica Društva otvara sastanak i predstavlja dnevni red.

Predsjednica je, umjesto glavne urednice Silvije Perić, iznijela podatke o pristiglim člancima za Svezak.

Iz rada Društva – su pristigla 3 članka.

Tema broja – pristiglo je nekoliko članaka, a dio članaka je u pripremi.

Krešimir Macan još nije odgovorio na e-mail.

Karin Servatzy je obećala da će uskoro poslati članak za temu broja.

Iz narodnih knjižnica – pristiglo je 19 članaka, a dio članaka je u pripremi.

Iz školskih knjižnica – pristiglo je 18 članaka, a dio članaka je u pripremi.

Suzana Knežević, urednica ove rubrike, je izdvojila nekoliko članaka koji su pristigli, a koji se bave temom broja (Grupa knjižničari na Facebooku, Školska lektira u virtualnom svijetu, Izrada kontakt obrazac za informacijski upit uz pomoću Google Docs; Školska digitalna zbirka, Knjižnica bez knjiga – anketa). Zaključeno je da članci imaju potencijala da se prebace u temu broja, ali da o tome treba odlučiti glavna urednica Sveska.

Stručni skupovi i teme – pristigla su 2 članka, a dio članaka je u pripremi.

Knjižnice u svijetu – nije pristigao ni jedan članak. Dijana Sabolović-Krajina priprema članak za ovu rubriku.

Zavičajno nakladništvo – dio članaka je pristigao, a dio članaka je u pripremi. Nakladnička djelatnost je bila bogata, tako da će biti više stranica od dogovorenog broja za pojedine članke.

Napredovanja u struci – dio podataka se još treba prikupiti. Voditelji matičnih županijskih službi će Sanji Jozić, urednici ove rubrike, poslati podatke o napredovanjima u struci (stručni ispiti, nagrade zajednice i sl.).

Odlučeno je da se za Svezak napišu članci o preminulim članovima našeg Društva.

Kad urednici pojedinih rubrika završe uređivanje svojih rubrika šalju Silviji Perić nazad članke, a ona ih dalje šalje lektorici.

Dogovoreno je da se svi tekstove koji su trenutno u pripremi trebaju poslati do 13. ožujka 2013. (najkasnije do 15. ožujka) kako bi se sve stiglo pripremiti za tisak.

Naslovnicu će dogovoriti Ljiljana Vugrinec. Na sastanku je dogovoreno da se na zadnjoj stranici Sveska objavi milenijska fotografija s 11. okruglog stola za pokretne knjižnice koji će se održati u Koprivnici.

Ilija Pejić obavještava da će tiskanje Sveska sufinancirati Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Ad. 2.

Prethodno dogovoren datum za 31. Skupština Društva 17. svibnja 2013. ostaje jer je tako dogovoreno s pojedinim predavačima, iako je to zadnji dan škole maturantima.

Krešimir Macan će održati predavanje o knjižnicama i društvenim mrežama u trajanju od 20 minuta.

Lucija Miškić će održati predavanje o provedenoj anketi – Analiza knjižnica Društva BPKP na društvenim mrežama u trajanju od 10 minuta.

Odlučeno je da treba kontaktirati potencijalne predavače te odrediti rok do kad bi se knjižničari našeg Društva mogli javiti da održe predavanje na Skupštini. Predloženo je da bi se sve trebalo dogovoriti do polovice travnja Dogovoreno je da sva prijavljena predavanja članova društva traju do 10 minuta. Za ta predavanje predviđeno je oko sat vremena.

Na sastanku je odlučeno da treba dogovoriti vrijeme kad ćemo slati pozive za poster izlaganja te je dogovoren okvirni raspored Skupštine:

  • 9:30 – 10:00 pozdravni govori
  • 10:00 – 12:00 prvi blok predavanja
  • 12:30 – 14:00 radni dio Skupštine (izvješća radnih skupina, dodjela priznanja Najknjižničari Društva i sl.)

Dogovoreno je da do idućeg sastanka treba sastaviti popis kandidata za dodjelu priznanja Najknjižničari Društva. Prijedlozi za to priznanje za sad još nisu pristigli.

Ad. 3.

Vinka Jelić-Balta izvještava da je bila na sastanku Glavnog odbora u Zagrebu. Na tom se sastanku donio financijski plan, iznijelo se financijsko izvješće i dr. Zabrinuti su za financijsku sudbinu ureda HKD. Na tome se sastanku razgovaralo i o pripremi novog zakona o knjižnicama. Prijedlog zakona postoji, no još nije došlo do procedure.

Na sastanku se prošlo kroz adresar članova jer dio članova duži niz godina nije platio članarinu. Glavni odbor je za svakog člana odlučio što treba dalje učiniti. Za većinu od tih članova je odlučeno da ih se treba kontaktira i provjeri žele li i dalje biti učlanjeni (neki su se odselili, neki su otišli u mirovinu i sl.). Odlučeno je da treba poslati uplatnice i u više navrata posjetiti ih da uplate članarinu.

Dogovoreno je da se napravi Gmail račun u koji se mogu uvesti e-mail adrese svih članova Društva kako bi se olakšala komunikacija te slanje obavijesti.

Na sastanku je dogovoreno da se organizira izlet na Plitvička jezera sredinom lipnja u trajanju jednog dana.

U Bjelovaru 12. ožujka 2013.

Lucija Miškić