Zapisnik (pdf) 24. listopada 2012. u Bjelovaru je održan sastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska. Prisutni su bili Sanja Jozić, Silvija Perić, Ljiljana Vugrinec, Vinka Jelić-Balta, Ilija Pejić, Ana Škvarić, Luca Matić, Ivana Ledić, Tina Gatalica, Romana Horvat, Lucija Miškić, Rajna Gatalica i Martina Poturiček. Dnevni red je bio sljedeći: 38.Opširnije

Zapisnik (pdf) DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg E. Kvaternika 11 43 000 Bjelovar Ur.broj: 03/12 Bjelovar, 29. veljače 2012.   ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA U BJELOVARU 29. VELJAČE 2012. Prisutni: Vinka Jelić-Balta, Ljiljana Vugrinec, Ivana Ledić, Lovro Janeš, Danijela Crnčić, Đurđica Krčmar, Romana Horvat,Opširnije

Zapisnik (pdf) DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg Eugena Kvaternika 11 43 000 Bjelovar Ur. broj: 33/11 SASTANAK GLAVNOG ODBORA DRUŠTVA I UREDNIŠTVA SVESKA U VIROVITICI 20. PROSINCA 2011. Prisutni: Vinka Jelić-Balta, Ana Škvarić, Ljiljana Vugrinec, Lovro Janeš, Đurđica Krčmar Zalar, Luca Matić, Romana Horvat, Danijela Crnčić, Ivana Ledić,Opširnije

Zapisnik (pdf) DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg Eugena Kvaternika 11 43 000 Bjelovar Ur. broj: 27/11   SASTANAK GLAVNOG ODBORA DRUŠTVA I UREDNIŠTVA SVESKA Prisutni: Sanja Jozić, Vinka Jelić-Balta, Silvija Perić, Zorka Renić, Ana Škvarić, Ljiljana Vugrinec, Tina Gatalica, Lovro Janeš, Rajna Gatalica Predsjednica pozdravlja prisutne i predlažeOpširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg Eugena Kvaternika 11 43 000 BJELOVAR Ur. broj: 03/11 Bjelovar, 04. travnja 2011. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA Ssastanak Glavnog odbora i Uredništva Sveska će biti održan u utorak, 12. travnja 2011., s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici iOpširnije

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE I KALNIČKOG PRIGORJA Trg Eugena Kvaternika 11 43000 Bjelovar Ur. broj : 2/11 Bjelovar, 16. veljače 2011. ZAPISNIK SA SASTANKA GLAVNOG ODBORA i UREDNIŠTVA SVESKA održanog 08. veljače 2011. s početkom u 10,00 sati u knjižnici Medicinske škole Bjelovar Sastanku su nazočili: Vinka Jelić Balta, SanjaOpširnije