Pišite i vi za svezak

«SVEZAK» je stručni časopis u kojem se objavljuju članci, stručni radovi, informacije, prikazi i obavijesti iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti ili kulture općenito.

 • Časopis je temama i stilom pisanja orjentiran prema širem krugu čitatelja, a ne samo prema knjižničnim djelatnicima.
 • Sadržajem list nastoji obuhvatiti sva važnija događanja u Društvu knjižničara Bilogore, Podravine i Klaničkog prigorja između dviju Skupština, ali prilozi ne moraju biti nužno lokalno određeni, već se mogu primati članci i radovi i iz drugih područja Hrvatske, kao i iz inozemstva.
 • Neke od tema o kojima možete pisati mogu biti:
 • važniji događaji u Vašoj knjižnici između dviju Skupština: obljetnice, otvaranje novih odjela, preuređenja…
 • aktivnosti narodnih knjižnica: dječjih odjela, odjela za odrasle, igraonica, bibliobusa…
 • aktivnosti školskih, specijalnih i spomeničkih knjižnica
 • nove tehnologije u knjižnicama
 • obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničara
 • književne večeri, skupovi, izložbe
 • zavičajne zbirke, prikaz spomeničke knjižnice ili spomeničke zbirke, tematske bibliografije  i sl.
 • nagrade i priznanja knjižničnim djelatnicima
 • popis najčitanijih knjiga, časopisa, korištenje CD-ROM-ova, ankete…
 • radovi knjižničara (knjižničari kao umjetnici – pisci – slikari itd.)
 • razgovori – intervjui s korisnicima, knjižničarima itd.
 • ankete, istraživanja i sl. vezana za knjižnice, knjigu i čitanje
 • najrazličitije zaniljivosti vezane uz knjigu i čitanje
 • humor, anegdote, šale… s temom knjižnice, knjižničara, knjige itd.

UPUTE AUTORIMA PRILOGA

 • za pisanje tekstova koristite font HR TIMES, veličinu slova 11, s dvostrukim proredom maksimalna dužina teksta pisanog na ovaj način može biti 3 stranice
 • tekstove pošaljite snimljene u rtf. formatu na e-mail Uredništva (možete tekstove snimiti i na disketu ili CD te poslati poštom) u tekstu označite mjesta na kojima treba umetnuti ilustracije, a za svaku ilustraciju ispišite tekst koji uz  nju treba stajati fotografije i druge ilustracije šaljite u elektroničkom obliku, tako da ih snimite u jpg. formatu i pošaljete kao zasebne dokumente na e-mail adresu Uredništva (ili ih također možete snimiti na disketu, odnosno na CD te poslati poštom) uz tekstove, poželjno je poslati i fotografiju autora (u elektroničkom obliku, u jpg. formatu)
 • uz jedan tekst šaljite najviše četiri ilustracije (plus fotografija autora, kao peti prilog)

ROKOVI ZA SLANJE RADOVA

Krajnji rok za prikupljanje priloga za 9. broj «Sveska»  je 15. veljače 1997.

Kako Uredništvo prima priloge za «Svezak» tijekom cijele godine., lijepo molimo – ne čekajte sa svojim prilozima do 15. VELJAČE!

O  svim  zbivanja o kojima biste željeli pisati, a koja se događaju  tijekom godine, možete pripremiti i poslati nam svoj prilog ODMAH!

Poštovani suradnici, Vaše pridržavanje datih uputa i rokova bit će nam od velike pomoći i uštedjeti puno dragocjenog vremena kod oblikovanja slijedećeg broja lista! Molimo, stoga, i da uvažite kako radove koji ne budu u skladu s objavljenim uputama, ili ne stignu na vrijeme, nećemo biti u mogućnosti objaviti. Zbog velikog opsega posla oko pripreme radova za tisak, Uredništvo će biti zahvalno svima koji budu kolegijalni i uvaže  navedene preporuke.

Očekujući Vaše priloge za «Svezak», radujemo se zajedničkoj suradnji!

ADRESA ZA SLANJE PRILOGA

UREDNIŠTVO «SVESKA»:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović»

Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica

Tel. 048/622-363 (104); fax: 048/622-131

E-mail: ljiljana.vugrinec@gmail.com

TISKANJE 8. BROJA «SVESKA» POMOGLI SU BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA, GRAD BJELOVAR, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA I GRAD KOPRIVNICA