4. sastanak Glavnog odbora i uredništva Sveska

DRUŠTVO KNJIŽNIČARA BILOGORE, PODRAVINE

I KALNIČKOG PRIGORJA

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovar

UR.BROJ: 15/17

Bjelovar,  4. svibnja 2017.

 

  4. SASTANAK GLAVNOG ODBORA I UREDNIŠTVA SVESKA

 

Sazivam sastanak Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Uredništva Sveska koji će se održati 11. svibnja 2017. s početkom u 10 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima.

Predlažem sljedeći dnevni red:

1. Priprema 35. Skupštine  u Križevcima

2. Novi broj časopisa Svezak

3. Izlet u Prag, 21. 9. 2017. – 24. 9. 2017.

4. Razno

 

S poštovanjem,

 Predsjednica Društva:

Romana Horvat, dipl. knjižničar